RUNNINGTHERAPIE

Er is meer dan voldoende evidentie voor het belang van gezond bewegen voor ieder van ons.
Recent onderzoek wijst erop dat bewegen ook meer kan zijn dan enkel een element van een gezonde levensstijl.
Voor bepaalde psychische klachten kan beweging gezien worden als een volwaardige behandeling.

Wat is Runningtherapie en voor wie is het bedoeld?
Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van hardlopen bij psychische klachten.
Bij zowel milde depressieve klachten, angst- en/of paniekklachten, en burnout werden er reeds positieve resultaten behaald door middel van runnningtherapie. Hardlopen heeft het potentieel om onze stemming te verbeteren, ons fitter te maken, onze stress te verminderen, onze slaap te verbeteren, en ons zelfvertrouwen te versterken. 
Runningtherapie gaat niet om presteren, persoonlijke records, of het afmatten van onszelf. De focus ligt op het (opnieuw) vinden van plezier in bewegen, op het vinden van een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, en op het vergroten van zelfzorg in de ruime zin van het woord.

Praktisch
Vooraleer we starten, vindt er een intakegesprek plaats. Daarin bespreken we of deze therapievorm aangewezen is voor jou/jouw klachten, en bekijken we welke focuspunten we meenemen doorheen onze begeleiding. Vervolgens wordt er samen een planning opgesteld. Naast de sessies waarin we samen lopen, ga je ook zelf aan de slag met opdrachten op maat. Doorheen het traject zullen inzichten vanuit de runningtherapie worden gecombineerd met elementen vanuit de cognitieve gedragstherapie (o.a. exposure, gedragsexperimenten, cognitief herstructureren, mindfulness, ACT).

Meer lezen over runningtherapie?
> Runningtherapie, Bram Bakker
> Verademing, Koen De Jong & Bram Bakker
> www.runningtherapie.be
> runningtherapie-nederland.nl